چطور با بهینا در تماس باشید؟

تماس با بهینا

شماره های تماس

98-9981114447+
98-9981114448+
98-9981114449+

ایمیل

info@behinaco.com

آدرس

ایران، تهران، خیابان شریعتی، مرکز رشد فناور دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، واحد 104، شرکت بهبود بخش بهینا

واتسپ

۰۹۹۸۱۱۱۴۴۴۷

تلگرام

۰۹۹۸۱۱۱۴۴۴۷

سبد خرید